Etusivu: Bittimittari.fi
Etusivu: Bittimittari.fi
Valikko

Nettiyhteytesi toimivuuteen vaikuttavat useat eri tekijät. Käytetty siirtotekniikka, sijaintisi, monenko muun käyttäjän kesken yhteys on jaettu ja käyttämäsi laitteet ovat tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa nettiisi. Myös kiinteän verkon ja mobiiliverkon välillä on eroja. Sinun on lisäksi hyvä tietää, mitä operaattorin pitää sopimuksessaan ilmoittaa ja milloin palvelussa katsotaan olevan virhe.

Mistä tekijöistä nettiyhteyden laatu koostuu?

Tärkeimmät tekijät, jotka määrittävät kuinka hyvin nettiyhteys toimii käytössäsi, ovat seuraavat:

 • Latausnopeus eli download-nopeus määrittää nopeuden, jolla esimerkiksi ohjelmistopäivitykset tai videokuva latautuu netistä koneellesi.
 • Lähetysnopeus eli upload-nopeus puolestaan määrittää vastaavan nopeuden toiseen suuntaan, esimerkiksi ladatessasi valokuvien varmuuskopioita verkkoon.
 • Viive kertoo kuinka kauan tiedon kulkeminen laitteestasi verkkoon ja takaisin kestää.

Mitkä tekijät vaikuttavat nettiyhteyden nopeuteen ja laatuun?

Kiinteä verkko

Verkko ja päätelaite. Kiinteässä verkossa laajakaistayhteyden nopeuteen vaikuttaa ensisijaisesti käytetty siirtotekniikka ja liittymän tyyppi. Valokuitu ja kaapeliverkko mahdollistavat erittäin nopeat yhteydet, kun taas perinteisessä puhelinverkossa olevilla xDSL-yhteyksillä enimmäissiirtonopeudet ovat rajallisemmat. Laitteen liittäminen langallisesti suoraan reitittimeen tai tietoliikennerasiaan takaa myös yleensä wlan-yhteyttä paremman nopeuden ja laadun yhteydelle. rakennuksen sisäverkko voi vaikuttaa yhteyden laatuun. Moderni viimeisen kymmenen vuoden aikana rakennettu sisäverkko ei juuri heikennä laatua, mutta mikäli käytössä on vuosikymmeniä vanha puhelinsisäjohtoverkko, voi vaikutus olla selvempi etenkin kauempana tyypillisesti kellarissa sijaitsevassa talojakamossa.

Verkon muut käyttäjät. Useimmilla meistä on kotona useitakin eri laitteita, jotka ovat samanaikaisesti kytkettynä verkkoon. Jos kotona on useampia palveluita käytössä ja monta samanaikaista käyttäjää, voi tämä näkyä yksittäisen laitteen yhteyden hidastumisena tai pätkimisenä.

Mobiiliverkko

Verkko ja päätelaite. Matkaviestinverkossa yhteyden nopeus riippuu erityisesti  alueella käytössä olevista verkkotekniikoista ja käyttäjän liittymätyypistä sekä päätelaitteen tekniikasta:

 • 4G- ja 5G-verkot mahdollistavat huippunopeat yhteydet sopivissa olosuhteissa
 • 3G-verkko on käytettävissä laajemmalla alueella, mutta huippunopeudet ovat pienemmät. Matkaviestinverkko-operaattorit lakkauttavat 3G-verkkonsa vuoden 2023 loppuun mennessä. 
 • GSM-verkko on kattavin, mutta tiedonsiirtonopeudet ovat hyvin rajalliset.

Sijainti. Myös käyttäjän sijainti suhteessa tukiasemaan vaikuttaa nopeuteen, sillä signaalin voimakkuus vaihtelee kuuluvuusalueen muuttuessa. Operaattoreiden julkaisemista kuuluvuuskartoista voit tarkastella verkkojen kattavuuksia alueellasi. Alueellisia kattavuustietoja on julkaistu myös Tieto.Traficom kartat-palvelussa.

Käyttäjän ja tukiaseman välissä olevat esteet, kuten maastoesteet tai rakennukset, voivat vaikuttaa yhteyden nopeuteen ja laatuun.

Verkon muut käyttäjät. Mobiiliverkon kapasiteettia jaetaan kaikkien samalla alueella samaa verkkoa käyttävien kesken. Tiettyinä aikoina verkolla on yleensä paljon käyttäjiä, jolloin myös yksittäisen käyttäjän yhteyden nopeus laskee.

Lisätietoja:

Tökkiikö mobiiliverkkosi iltaisin? (Ulkoinen linkki)
Matkaviestinverkon nopeusmittaukset (Ulkoinen linkki)
Blogi: Mobiiliverkosta eniten iloa pienessä porukassa (Ulkoinen linkki)

Mitä sopimuksesi sanoo liittymän laadusta?

Laajakaistaliittymässä yksi tärkeimmistä sopimuksessa määriteltävistä asioista on liittymän nopeus. Operaattorin on tehtävä liittymäsopimus asiakkaan kanssa kirjallisena. Kirjallinen sopimus voidaan tehdä myös sähköisesti. Sopimuskokonaisuus muodostuu tyypillisesti ennen varsinaisen sopimuksen tekemistä annettavasta sopimusehtotiivistelmästä, allekirjoitettavasta sopimuslomakkeesta sekä operaattorin kuluttajapalvelujen vakioehdoista.

Sopimuksestasi tulee ilmetä liittymän nopeudesta vähintään seuraavat tiedot:

 • kiinteän laajakaistan osalta minimi-, normaali- ja maksiminopeus
 • mobiililaajakaistan osalta arvioitu maksiminopeus
 • liittymän mainostettu nopeus. 


Traficom on ohjeistanut nopeuskannanotossaan, (Ulkoinen linkki) miten käyttäjän todellisuudessa saavuttama nopeus eli nopeuden vaihteluväli tulee ilmoittaa liittymäsopimuksessa:

 • Miniminopeuden tulee olla vähintään 70 % maksiminopeudesta, jos kyse on maksiminopeudeltaan enintään 100 Mbit/s liittymästä. Käytännössä siis 100 Mbit/s -liittymässä pitää lähtökohtaisesti aina saavuttaa vähintään 70 Mbit/s nopeus.
 •  Käytännössä siis 100 Mbit/s -liittymän nopeus saisi alittaa 90 Mbit/s vain 24 minuutin ajan kunakin 4 tunnin jaksona.
 • Maksiminopeuden on oltava sellainen, että käyttäjä voi odottaa saavansa sen ainakin osan ajasta, esimerkiksi kerran vuorokaudessa.
 • Arvioidun maksiminopeuden pitää olla realistisesti saavutettavissa todellisissa käyttöolosuhteissa. Liittymälle määritetty arvioitu maksiminopeus ei siten voi olla liittymän teoreettinen maksiminopeus.
 • Maksiminopeus ja arvioitu maksiminopeus eivät voi olla alempia kuin liittymän mainostettu nopeus

Jos liittymälläsi on tiedonsiirtokiintiö (ns. datapaketti), tulee sopimuksesta myös ilmetä, miten sen täyttyminen vaikuttaa nopeuteen.

Nopeuden lisäksi laajakaistan käyttöön voi vaikuttaa esimerkiksi käytettävälle tekniikalle tyypillinen viive. Siinä tapauksessa, että viiveellä on vaikutusta liittymän käyttöön, tulee tästä olla selvitys liittymäsopimuksessa. Esimerkiksi satelliittilaajakaistan viive vaikuttaa reaaliaikaisuutta edellyttävien sovellusten käyttöön. 

Lisätietoja:

Eikö puhelin -tai nettiliittymäsi toimi toivotulla tavalla? Katso tästä neuvot yleisimpiin (Ulkoinen linkki) ongelmatilanteisiin.

Liittymän virhe

Puhelin- tai internetliittymässäsi on virhe, jos liittymän laatu tai toimitustapa ei vastaa sopimuksessa sovittua tai palvelu ei vastaa markkinoinnissa annettuja tietoja. 

Tyypillisiä virheitä ovat muun muassa palvelun käyttökatkos ja luvattua hitaampi nopeus. Käyttökatkos tai hitaampi nopeus eivät kuitenkaan automaattisesti ole virheitä, vaan virheen arviointi on tapauskohtaista. Esimerkiksi yhteyden hitauteen voi vaikuttaa monet eri tekijät, kuten käytettävä laite, verkkotekniikka ja samaa yhteyttä käyttävät muut käyttäjät.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilta (Ulkoinen linkki) löydät lisää tietoa muun muassa liittymäsopimuksen tekoon ja liittymien markkinointiin liittyvistä asioista sekä mahdollisesta virhetilanteesta.

Traficom ei tutki asiakkaan ja teleyrityksen välisiä yksittäisiä sopimus- tai korvausasioita. 

Yleispalvelulaajakaista

Kaikilla kuluttajilla ja yrityksillä on oikeus saada tietyt kohtuuhintaiset ja toimivat viestinnän peruspalvelut eli yleispalvelut kotiinsa tai yrityksen toimipisteeseen. Traficom nimeää tarvittaessa yleispalveluoperaattorin toimimaan alueella, jos laajakaistapalvelua ei muuten ole saatavilla.

Yleispalveluun kuuluva laajakaistaliittymä eroaa muista ns. kaupallisista liittymistä nopeuden osalta. Liittymän saapuvan nopeuden (eli latausnopeuden) täytyy olla vähintään 5 Mbit/s. Nopeus saa kuitenkin vaihdella jonkin verran. Riittää, että yhteyden vähimmäisnopeus on 3,5 Mbit/s ja normaalinopeus 4,5 Mbit/s. Vähimmäisnopeuden tulee toteutua pääsääntöisesti aina ja normaalinopeuden puolestaan 90-prosenttisesti jokaisen neljän tunnin mittausjakson aikana

Huomaathan, että operaattori voi itse valita, millä teknisellä ratkaisulla se toteuttaa yleispalveluun kuuluvan puhelin- ja internetyhteyden. Oikeus yleispalveluun ei siis takaa sinulle oikeutta vaatia operaattorilta esimerkiksi matkapuhelinliittymää kiinteän puhelinliittymän sijaan tai kiinteää laajakaistayhteyttä mobiililaajakaistaliittymän sijaan.

Lisätietoja:

Lue lisää oikeuksistasi viestinnän peruspalveluihin (Ulkoinen linkki)

Päivitetty