Etusivu: Bittimittari.fi
Etusivu: Bittimittari.fi
Valikko

Traficom pyrkii takaamaan verkkosivustojensa saavutettavuuden lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta mukaisesti.

Selainkäyttöliittymän ja mobiilisovellusten saavutettavuuden tila

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) (Finlex) (Ulkoinen linkki) edellyttää, että kaikkien julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Palvelu täyttää osittain WCAG-kriteeristön kriittiset A- ja AA-vaatimukset. Ulkopuolinen toimija on tarkastanut palvelun. Tarkastus suoritettiin 25.5.2023.

Alla on luettelo kriteereihin liittyvistä poikkeamista ja poikkeuksista.
 

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

Se ei noudata lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019, Finlex) (Ulkoinen linkki).

Seuraava sisältö ja/tai toiminnot eivät ole vielä vaatimusten mukaisia:

Bittimittari.fi-sovelluksen iOS-versio (versio 1.0.0 ja uudemmat)


1.4.1 Värien käyttö [A]: 

 • Sovelluksessa on linkkejä, jotka on merkitty vuorovaikutteisiksi elementeiksi vain värin avulla.

1.4.11. Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti [AA], 1.4.3. Kontrasti (minimi) [AA]:

 • Kytkinelementtien väriyhdistelmät POIS-asennossa eivät täytä minimikontrastivaatimuksia. 
 • Joidenkin painikkeiden taustavärit eivät ehkä täytä minimikontrastivaatimuksia niiden taustavärien suhteen, joiden päälle painikkeet on sijoitettu. Painikkeiden tekstit täyttävät kuitenkin kontrastivaatimukset.

1.4.3. Kontrasti (minimi) [AA], 2.4.7. Näkyvä kohdistus [AA]:

 • iOS-järjestelmän näppäimistön oletuskohdistustyylit eivät ehkä täytä minimikontrastivaatimuksia.

1.4.3. Kontrasti (minimi) [AA], 1.4.4. Tekstin koon muuttaminen [AA], 1.4.10. Responsiivisuus [AA]:

 • Kun tekstin zoomaus on suuri (200 %), teksti peittyy joissakin asettelun kohdissa taustaelementin alle, jolloin minimikontrastivaatimus ei täyty.
 • Kun tekstin zoomaus on suuri, teksti ei aina näy kokonaan ja se lyhennetään ellipsiä (...) käyttäen.
 • Teksti voi myös peittyä muiden elementtien, kuten viereisen tekstin tai muun kentän alle, tai se voi jatkua ikkunan ulkopuolelle.
 • Joissain painikkeissa on tekstiä, jonka kokoa ei voi muuttaa.

2.1.2. Ei näppäimistöansaa [A]:

 • Saattaa esiintyä tilanteita, joissa näppäimistön kohdistus jää ansaan päävalikkoon.

2.1.3. Näppäimistö (ei poikkeuksia) [AA]:

 • Jos tekstin koko tai tekstin zoomaus on asetettu suureksi, päänavigointielementti voi peittää näppäimistön kohdistuksen kohteena olevan elementin. Tämän seurauksena käyttäjät eivät ehkä tiedä, missä vuorovaikutteisessa elementissä kohdistus on.

2.4.3. Kohdistusjärjestys [A]:

 • Joissain tapauksissa näkyvä näppäimistökohdistus näyttää ympäröivän muitakin elementtejä kohdistetun elementin lisäksi.

2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa) [A], 4.1.2. Nimi, rooli, arvo [A]:

 • Kyselytutkimuksen kysymyselementissä on painikkeita, joilla on samat nimet. Painikkeet on ryhmitelty niin, että samannimisten painikkeiden vaikutus käyttäjiin on mahdollisimman pieni.

2.4.6. Otsikot ja nimilaput [AA]:

 • Joillain painikkeilla saattaa olla pitkät nimet, ja ne saattavat sisältää välimerkkejä (painikkeen teksti), mikä voi tuottaa vaikeuksia henkilöille, jotka käyttävät sovellusta puhekomennoilla.

4.1.2. Nimi, rooli, arvo [A], 2.5.3. Nimilappu nimessä [A], 3.1.6. Ääntäminen [AAA]:

 • Joissain tapauksissa näytönlukija ei äännä termien lyhenteitä oikein (kuten sekunnin lyhenne s tai millisekunnin lyhenne ms).
   

Bittimittari.fi-sovelluksen Android-versio (versio 1.0.1 ja uudemmat)

1.3.1. Informaatio ja suhteet [A], 1.3.5. Määrittele syötteen tarkoitus [AA]:

 • Usein kysytyt kysymykset -valikon haitaripainikkeet kertovat nyt käyttäjille niiden todellisesta tilasta (auki tai kiinni).
 • Ohjenäkymän lajittelupainikkeet kertovat nyt käyttäjille niiden tilasta (mikä vaihtoehto on valittu).

1.4.11. Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti [AA]:

 • Pois päältä olevan kytkinelementin väri on etenkin kirkkautensa suhteen hyvin lähellä päällä olevan kytkimen väriä. Tämän takia osa käyttäjistä ei välttämättä saa selvää siitä, missä tilassa kytkin on.
 • Joidenkin painikkeiden taustavärit eivät ehkä täytä minimikontrastivaatimuksia niiden taustavärien suhteen, joiden päälle painikkeet on sijoitettu. Painikkeiden tekstit täyttävät kuitenkin kontrastivaatimukset.

1.4.3. Kontrasti (minimi) [AA], 1.4.4. Tekstin koon muuttaminen [AA], 1.4.10. Responsiivisuus [AA]:

 • Kun tekstin zoomaus on suuri (200 %), teksti peittyy joissakin asettelun kohdissa taustaelementin alle, jolloin minimikontrastivaatimus ei täyty.
 • Kun tekstin zoomaus on suuri, teksti ei aina näy kokonaan ja se lyhennetään ellipsiä (...) käyttäen.
 • Teksti voi myös peittyä muiden elementtien, kuten viereisen tekstin tai muun kentän alle, tai se voi jatkua ikkunan ulkopuolelle.
 • Joissain painikkeissa voi olla tekstiä, jonka kokoa ei voi muuttaa.
 • Lisenssit-näkymässä on tekstiä, jonka kokoa ei voi muuttaa.

2.4.3. Kohdistusjärjestys [A]:

 • Näppäimistön kohdistus saattaa jäädä päävalikkoon sen jälkeen, kun painike on aktivoitu, jolloin näppäimistöä tai näytönlukijaa käyttävien käyttäjien on siirryttävä taaksepäin saavuttaakseen näkymän sisällön.
 • Joissain tapauksissa kohdistus saattaa ohittaa pääotsikon sen jälkeen, kun näkymä on ladattu.
 • ”Mitä tulokset tarkoittavat?” -näkymässä näppäimistön sarkainjärjestys ei noudata visuaalista järjestystä.

2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa) [A], 4.1.2. Nimi, rooli, arvo [A]:

 • Kyselytutkimuksen kysymyselementissä on painikkeita, joilla on samat nimet. Painikkeet on ryhmitelty niin, että samannimisten painikkeiden vaikutus käyttäjiin on mahdollisimman pieni.
 • Jotkin linkeistä saattavat avautua uudessa selaimen ikkunassa tai välilehdessä, mutta käyttäjä ei saa tästä tietoa ennen linkin napsauttamista.

2.4.6. Otsikot ja nimilaput [AA], 4.1.2. Nimi, rooli, arvo [A]:

 • Joitakin otsikoita ei ole merkitty semanttisesti otsikoiksi.
 • Joillain painikkeilla saattaa olla pitkät nimet, ja ne saattavat sisältää välimerkkejä (painikkeen teksti), mikä voi tuottaa vaikeuksia henkilöille, jotka käyttävät sovellusta puhekomennoilla.

2.4.7. Näkyvä kohdistus [AA], 1.4.3. Kontrasti (minimi) [AA]:

 • Näkyvän kohdistuksen tyylit eivät ehkä täytä minimikontrastivaatimuksia.

4.1.2 Nimi, rooli, arvo [A]:

 • Joiltain painikkeilta voi puuttua saavutettava rooli, jolloin näytönlukijat eivät ilmoita vuorovaikutteisen elementin tyyppiä.

4.1.2. Nimi, rooli, arvo [A], 2.5.3. Nimilappu nimessä [A], 3.1.6. Ääntäminen [AAA]:

 • Joissain tapauksissa näytönlukija ei äännä termien lyhenteitä oikein (kuten ”Mbit/s”).

4.1.3. Tilasta kertovat viestit [AA], 1.3.1. Informaatio ja suhteet [A]

 • Mittaus-näkymässä näytönlukija ei ehkä anna ilmoituksia edistymisestä, jos mittaus on vielä käynnissä.
 • Jos käytössä oleva tekstin koko on oletusarvoa suurempi, näytönlukija ei ehkä lue loppuun ilmoitusta siitä, että mittaus on valmis.

 

Bittimittari.fi selainkäyttöliittymä

1.3.1. Informaatio ja suhteet [A]:

 • Jotkin vuorovaikutteisista elementeistä saattavat näyttää olevan pois käytöstä, mutta näppäimistön kohdistuksen voi silti siirtää niihin.

1.3.1. Informaatio ja suhteet [A], 2.4.4. Linkin tarkoitus (kontekstissa) [A]:

 • Jotkin elementit saattavat näyttää vuorovaikutteisilta, mutta niitä ei voi napsauttaa.

2.1.1. Näppäimistö [A]:

 • Verkkosivujen kyselyelementtiä ei voi käyttää pelkästään näppäimistön avulla.

2.4.3. Kohdistusjärjestys [A]:

 • Näppäimistön kohdistus ei välttämättä siirry odotetusti visuaalisessa järjestyksessä seuraavaan elementtiin modaalin sulkemisen jälkeen.
 • Historia-näkymässä näppäimistön kohdistusjärjestys ei ole sama kuin näkyvissä olevien visuaalisten elementtien järjestys.

1.4.4. Tekstin koon muuttaminen [AA], 1.4.10. Responsiivisuus [AA]:

 • Kun tekstin zoomaus on suuri (200 %), toinen elementti peittää tekstin joissakin asettelun kohdissa, jolloin minimikontrastivaatimus ei täyty.
 • Teksti tai muu sisältö voi myös jatkua ikkunan ulkopuolelle käytettäessä tekstin suurta zoomausta.

1.3.1. Informaatio ja suhteet [A], 1.3.5. Määrittele syötteen tarkoitus [AA]:

 • Haitarielementissä on painikkeita, jotka näyttävät ja piilottavat sisältöä, mutta näytönlukija joko ei ilmoita niiden tilaa tai ei ilmoita sitä oikein.
 • Päävalikossa näkeville käyttäjille ilmoitetaan värin avulla, mikä näkymä on aktiivinen, mutta tämä tieto ei ole saatavilla näytönlukijoille.

2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa) [A], 4.1.2. Nimi, rooli, arvo [A]:

 • Kyselytutkimuksen kysymyselementissä on painikkeita, joilla on samat nimet. Painikkeet on ryhmitelty niin, että samannimisten painikkeiden vaikutus käyttäjiin on mahdollisimman pieni.
 • Jotkin linkeistä saattavat avautua uudessa selaimen ikkunassa tai välilehdessä, mutta käyttäjä ei saa tästä tietoa ennen linkin napsauttamista.

2.1.1. Näppäimistö [A], 2.4.1. Ohita lohkot [A]:

 • Kyselyn vaiheiden ohittamiseen käytetty ohituslinkki ei ole näkyvissä näppäimistökäyttäjille.

2.4.7 Näkyvä kohdistus [A], 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa) [A]:

 • Jotkin linkeistä eivät ehkä saa visuaalista kohdistusta, tai niiden visuaalinen kohdistustyyli ei ole näkyvä.
 • Jotkin linkeistä saattavat avautua uudessa selaimen ikkunassa tai välilehdessä, mutta käyttäjä ei saa tästä tietoa ennen linkin napsauttamista.

2.4.6. Otsikot ja nimilaput [AA]

 • Joissain paikoin otsikot voivat ohittaa tasoja, tai otsikoita ei ole järjestetty hierarkkisesti.
 • Jokin teksti saattaa olla merkitty otsikoksi, vaikka niin ei pitäisi olla.

2.4.6. Otsikot ja nimilaput [AA], 4.1.2. Nimi, rooli, arvo [A]:

 • Joillain painikkeilla saattaa olla pitkät nimet, ja ne saattavat sisältää välimerkkejä (painikkeen teksti), mikä voi tuottaa vaikeuksia henkilöille, jotka käyttävät sovellusta puhekomennoilla.

4.1.2. Nimi, rooli, arvo [A], 1.3.1. Informaatio ja suhteet [A]:

 • Näytönlukijoiden käyttäjille ei ehkä ilmoiteta, kun he ovat suorittaneet toiminnon, johon liittyy kuultava ilmoitus tai kehote.
 • Kyselyosion lomake-elementissä on ohjeteksti, joka on piilotettu näytönlukijoilta komennolla aira-hidden=”true”, vaikka niin ei pitäisi olla.

Tarkoituksena on korjata suurimmat puutteet vuoden 2023 aikana.

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste laadittiin 25.5.2023.

Seloste perustuu kolmannen osapuolen arvioon siitä, täyttävätkö verkkosivut direktiivin (EU) 2016/2102 vaatimukset.

Seloste arvioitiin viimeksi 25.5.2023.

 

Bittimittari.fi-verkkosivuston saavutettavuuden tila

Tämä verkkosivusto täyttää lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 (Ulkoinen linkki) vaatimukset osittain. Verkkosivusto täyttää kuitenkin WCAG-kriteeristön kriittiset A & AA-vaatimukset. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 (Ulkoinen linkki) noudattamatta jättäminen

Seuraava sisältö ja/tai toiminnot eivät ole vielä vaatimusten mukaisia:

 1. (WCAG 1.3.1) Palvelussa on taulukkorakenteita, joiden sarakeotsikkoja ei ole määritetty ohjelmallisesti.
 2. (WCAG 1.3.1) Otsikkotasojen käytössä on pieniä puutteita. Joidenkin otsikkotasojen yli on hypätty ja kaikkia otsikkoja ei ole merkitty ohjelmallisesti otsikoiksi.
 3. (WCAG 1.1.1) Joissain PDF-dokumenteissa on käytetty kaaviokuvia, joille ei ole asetettu tekstivastineita.
 4. (WCAG 1.3.1) Joissain PDF-dokumenteissa on ruudunlukijakäyttöä haittaavia muotoilupuutteita (esim. tyhjiä rivinvaihtoja ja otsikkotasoin merkkaamattomia otsikoita).
 5. (WCAG 1.3.1) Joidenkin PDF-dokumenttien taulukkorakenteissa on ruudunlukijakäyttöä haittaavia puutteita (esim. tekstin asetteluun käytetyt taulukkorakenteet, puuttuvat ohjelmalliset sarakeotsikot ja samankaltaisten tietojen jakaminen useampaan eri taulukkoon).
 6. (WCAG 1.3.1) Joidenkin PDF-dokumenttien alaviitteitä ei ole linkattu tekstiin ja niiden tulkitseminen on hankalaa ruudunlukijalla.
 7. (WCAG 1.4.3) Joissain PDF-dokumenteissa on joitakin kontrastiongelmia (valkoinen teksti sinisellä taustalla ja leipätekstin väriset linkit).

Keskeiset puutteet pyritään korjaamaan vuosina 2023-2024.

Sovellettava lainsäädäntö ei kata tiettyjä sisältöjä

Seuraava sisältö ja/tai toiminnot eivät ole saavutettavissa, koska sovellettava lainsäädäntö (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019) ei kata niitä.

 1. Traficomin hallinnoimalla Youtube-kanavalla sekä Dreambroker-palvelussa on ennen 23.9.2020 julkaistua videosisältöä. Osasta tällaisesta videosisällöstä puuttuu tekstitys ja/tai kuvailutulkkaus. Ennen 23.9.2020 julkaistua videosisältöä ei lain mukaan tarvitse tehdä takautuvasti saavutettavaksi tai poistaa.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 13.9.2022.

Selostetta tarkistettiin viimeksi 5.5.2023.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen verkkosivuillamme? Ilmoita siitä meille ja teemme parhaamme, jotta voimme tarjota tiedot ja sisällöt saavutettavassa muodossa niin pian kuin mahdollista! Voit ottaa yhteyttä joko verkkolomakkeella tai sähköpostilla.

Anna saavutettavuuspalautetta tällä verkkolomakkeella (Ulkoinen linkki)

Sähköpostiosoite palautteen antamiseksi: kirjaamo(at)traficom.fi

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin verkkosivujen saavutettavuudesta ja palautteiden käsittelystä vastaa Traficomin viestintä.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvaatimukset.fi-sivustolla kerrotaan, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

Päivitetty